tour tây thiên

Browsing

Đền Quốc Mẫu Tây Thiên ở đâu? Tour Quốc Mẫu Tây Thiên Thiền Viện Trúc Lâm đưa quý khách đến vùng đất thiêng của Tam Đảo, nơi thờ phụng quốc Mẫu ” Lăng Thị Tiêu”. Cách Hà Nội 60km đền Mẫu Tây Thiên nằm ở Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian di chuyển chỉ hơn 1 giờ đồng hồ là có mặt tại Đền Trình. Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên ” Lăng Thị Tiêu” theo tương truyền là Vương phi của vua Hùng Vương thứ 7. Bà có công cùng chồng thống nhất giang sơn, mở mang bờ cõi, xây dựng một thời kì thái bình thịnh trị cho đất nước khi dạy nhân dân cách trồng lúa, giữ lửa. Sau khi mất, bà được sắc phong là Quốc Mẫu Tây Thiên, được thờ phụng tại núi Thạch Bàn, thường hiển linh giúp các đời vua Hùng. Và…