Du học Hàn Quốc

Category

Chương trình Du học Tiếng Hàn ( Visa D4-1 ) là gì? Là chương trình thiết kế cho Du học sinh quốc tế học Tiếng Hàn kèm theo những hoạt động trải nghiệm văn hóa. Đây là khóa học nền tảng rất quan trọng cho các bạn để khi chuyển lên chuyên ngành ở bậc đại học hoặc cao học. Thời gian học: 200h/ học kì – 10 tuần Lịch học: 9h-1h ( tùy thuộc vào các trường mà lịch có thể thay đổi) Đợt nhập học trong năm: T3, T6, T9, T12 Khi các bạn đi du học hệ này các bạn sẽ được cấp Visa D4-1 Thời hạn Visa tối đa: 2 năm Bạn có thể kết thúc quá trình học sớm hơn khi bạn đã đủ năng lực trình độ tiếng Hàn để chuyển lên chuyên ngành. Đây là chương trình DU HỌC HÀN QUỐC phổ biến…