đền trần thương ở đâu

Browsing

Đền Trần Thương có giếng ngọc, nơi táng tro cốt của Trần Hưng Đạo. Đền được xây dựng trên chín mảnh đất khi xưa là kho lương thực chống quân nguyên mông lần 2. Cùng chúng tôi tham quan, vãn cảnh Đền Trần Thương. Để tìm hiểu về sự tích ngôi đền lin thiêng này. Đền Trần Thương và sự tích lịch sử Vùng đất thôn Trần Thương trước đây là trung tâm của sáu con ngòi nhỏ (gọi là Lục đầu khê). Từ đây có thể dọc theo sông Long Xuyên, ra sông Hồng xuống cửa Hữu Bị, Tuần Vường vào sông Châu Giang hoặc từ đây ngược sông Hồng đi Thăng Long rồi xuôi ra biển. Nơi đây có địa thế đẹp, giàu nguồn lương thực và thuận lợi về đường thủy. Do đó Trần Quốc Tuấn khi đó đang làm Quốc công tiết chế đã đặt một…