đảo cát bà

Browsing

Huyện đảo Cát Hải, huyện có 2 thị trấn duy nhất của Hải Phòng Huyện đảo duy nhất có 2 thị trấn là Cát Hải của thành phố Hải Phòng. Đây hiện là huyện đảo duy nhất có 2 thị trấn ở nước ta, đó là Cát Bà, Cát Hải. Cùng 10 xã: Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu. Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận và Hiền Hào. Quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, có địa hình karst với cảnh quan độc đáo. Thu hút không chỉ du khách trong nước mà cả quốc tế. ⇒ Tour du lịch Hải Phòng – Cát Bà hàng ngày Thông tin chung về Huyện đảo Cát Hải Huyện Cát Hải có diện tích 345,31 km², dân số năm 2019 là 32.090 người. Mật độ dân số đạt 93 người/km². Huyện được thành lập ngày 11…