Voọc Cát Bà

Browsing

Đàn Voọc khoảng 70 cá thể đang sinh sống ở khu dự trữ sinh quyển Vườn quốc gia Cát Bà. Được liệt vào sách đỏ Việt Nam và đang trong quá trình bảo tồn nhân giống. Đặc điểm nhận dạng Voọc Cát Bà Khác với tất cả các loài voọc trên thế giới, voọc ở đây khi sinh ra có lông màu vàng, trưởng thành sẽ chuyển thành màu đen, chỉ có chỏm lông trên đầu vẫn giữ nguyên màu. Phải mất từ 2 năm rưỡi đến 3 năm, voọc cái mới sinh sản 1 lần. Tuy nhiên, không phải con non nào sinh ra cũng có thể sống sót. Với bản năng duy trì nòi giống và sự thống trị đàn, voọc đực lang thang sẽ đi tìm và chiếm đàn của con đực khác. Hai con đực xảy ra cuộc chiến rất tàn ác. Nếu con đực đầu…