phật tổ

Browsing

66 lời Phật dạy, là những kiến thức vô cùng gần gũi, giản dị. Giúp chúng ta buông bỏ những đau khổ trong tâm để có một cuộc sống an yên hạnh phúc. Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm! Kính mời các bạn theo dõi 66 lời Phật dạy và đừng bỏ qua bất kỳ câu từ nào bạn nhé. Chấp dính là gốc khổ đau 1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn, chỉ do bạn không chịu buông xuống. 3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn. 4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng…