câu cá đảo long châu

Browsing

Tour Câu cá Vịnh Lan Hạ Đảo Cát Bà Tour câu cá đảo Cát Bà hay câu cá Vịnh Lan Hạ. Có thể sánh ngang với câu cá ở Nha Trang hay Phú Quốc, bởi đây là trải nghiệm với niềm vui bất tận. Tour câu cá Vịnh Lan Hạ một ngày từ 8:00 – 17:00 Tour câu cá Vịnh Lan Hạ nửa ngày từ 14:00 – 19:00 Báo giá tour câu cá Vịnh Lan Hạ Phương tiện Tàu, thuyền câu Tour nửa ngày 500,000đ Tour cả ngày 800,000đ Xem thêm Tour du Elite of the Seas thuyền 6 sao Đặt xe bus Hà Nội đi Cát Bà Tour câu cá Cát Bà vào thời điểm nào? Câu cá Vịnh Lan Hạ mùa thu, bắt đầu từ tháng 9 đến 11. Đây là thời điểm biển lặng sóng, nước trong xanh và cá ngoài khơi dồn về nhiều  nhất. Vào…