1998 Mệnh Gì?

Browsing

1998 Mệnh Gì? Thành đầu thổ hay gọi là thành trì, nơi bảo vệ an toàn trước mọi nguy hiểm. Đất ở thành trì là một vật chất đặc biệt được đưa vào ngũ hành nạp âm. Chính vì vậy những người sinh năm 1998, 1999 thường rất giỏi giang. Lập trường kiên định, sống nguyên tắc, sống có mục đích cao. Để tìm hiểu thêm về tuổi 1998 mệnh gì và những điều đặc biệt. Mời bạn cùng chúng tôi theo dõi hết cung mệnh của người sinh 1998 nhé. ⇒ Xem thêm 1997 mệnh gì? 1998 Mệnh Gì?  Người sinh năm 1998 mệnh Thổ, Thành Đầu Thổ. Dựa theo quy luật tương sinh, tương khắc ta có: Tương sinh: Mệnh Kim, Hỏa Tương khắc: Mệnh Thủy, Mộc Tương sinh là hành này giúp hành kia sinh trưởng, phát triển. Tương khắc là mối quan hệ bài trừ lẫn…