1996 lấy vợ tuổi nào

Browsing

Bính Tý 1996 lấy vợ tuổi gì? 1996 lấy vợ tuổi gì? Đã đến lúc tuổi Bính Tý 1996 đến tuổi lấy vợ, có những bạn lấy vợ sớm, có những bạn lấy vợ muộn. Chung quy cũng là làm ăn kinh tế lo cho gia đình êm ấm. Khi yêu mấy khi các bạn để ý đến hợp tuổi hay không? Tuy nhiên khi đi đến quyết định hôn nhân đại sự, việc xem tuổi có hợp hay không chắc chắn được quan tâm nhiều nhất. Lấy được vợ, chồng hợp tuổi, hợp mệnh. Thì việc làm ăn hút tài lộc, con cái có nếp có tẻ, cuộc sống yên vui giàu sang phú quý. Tuy nhiên những bạn kém may mắn hơn lấy được vợ có khi khắc khẩu, khắc con, khắc làm ăn. Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng lớn đến cuộc sống vợ…